Хипноза, хипнотерапия

Хипнозата може да се окаже много ефективен начин за повлияване на тревожни или депресивни разстройства. Тя не е първа линия на действие като когнитивно-поведенческата терапия или медикаментозната. Това означава, че в световен мащаб е прието, че хипнозата не е много ефективна като основен метод, но от друга страна човек никога не знае какво ще му повлияе.

Когато човек влезне в състояние на хипноза, се намалява съзнателната му бдителност. Това позволява на определени внушения да стигат до подсъзнанието му по-лесно и без да бъдат подлагани на критичен анализ на съзнателно ниво. Много хора ги е страх да се подложат на хипноза, но това е неоправдан страх. Най-лесният начин за преодоляването му е, да бъде записана сесията и след това те да я чуят. Така могат да бъдат уверени, че не са загубили контрол и не са им били внушавани неща против волята им.

Аз лично съм се подлагал множество пъти на хипноза и резултатите са били много добри. Малко по малко на подсъзнателно ниво хипнозата започва да оказва влияние и поведението на човека да се променя в посоката, в която са насочени убежденията.

Не всеки човек е хипнобилен, т.е. силно податлив на хипноза. Много хора, обаче, предполагат, че са значително по-малко хипнобилни, отколкото са в действителност. За човек, който няма опит с хипнозата, обикновено са нужни няколко сесии, за да започне да се отпуска и да позволи на убежденията да стигнат до подсъзнанието му без критичната бариера на съзнанието.

Много условно казано и много просто обяснено, по време на хипноза терапевтът създава образи, които умът си представя и в които бива въвлечен. Не се използват само думи с пряко значение, както когато си общуваме разговорно, а се чертаят картини, истории, места и символи, с които да работи умът под въздействие на терапевта.

Например чрез хипноза може да бъде внушено:

  • по-високо самочувствие
  • обезстрашаване в дадени ситуации
  • придобиване на емоционална или друга стабилност
  • отказване от вредни навици
  • придобиване на сила, която иначе човекът няма
  • сваляне на плаващата тревожност

Този списък може да има стотици точки, тук давам само пример. При някои хора работи добре и според мен си струва да се експериментира. Странични ефекти няма, в най-лошия случай няма да даде резултат.

Лично аз смятам, че хипнозата е полезен помощен метод при работата с тревожни и депресивни разстройства, но е възможно да не е ефективен като основен. Смятам, че комбинирането на хипноза с когнитивно-поведенческа терапия и EMDR дава изключително висока успяваемост в психотерапевтичен план. Това реално са три вида психотерапия, които се допълват, а работят коренно различно.