Циклотимия

Страдащият от циклотимия има нестабилно настроение. То се променя циклично между умерена депресия (дистимия) и силна превъзбуденост (хипомания). Може да има и стабилни състояния между тях, в които човекът се чувства нормално и не е в нито едната крайност.

Дистимията е умерена депресия, която не отговаря на всички критерии за тежка. При периодите на дистимия за страдащия може да са валидни някои от следните симптоми: подтиснат е, не му се прави нищо, няма мотивация, оплаква се, тъпо му е, скучно му е, като че ли нищо не може да му задържи вниманието или да го амбицира. Мислите са негативни, няма енергия, двигателната активност е понижена, няма желание за тренировки, излизане сред хора, социален живот. Трудно е фокусирането, мисленето е по-бавно, отнесено. Отвън другите може да интерпретират състоянието като “мързел”.

Когато човек с циклотимия е “долу”, той изпитва един или повече от изброените горе симптоми. Освен тях може да се говори и с дисфория. Тя се характеризира със злоба, мрачни мисли, раздразнителност, чувство на враждебност към другите, общ дискомфорт, негативизъм. Представете си да не сте спали цяла нощ и след това да е трябвало да работите цял ден с неприятни хора. Сега си го представете умножено няколко пъти и всеки ден, по цял ден.

Хипоманията е другата страна на монетата. Типични са висока продуктивност, творчество, приповдигнато настроение, грандиозни идеи, смели планове за бъдещето, неконтролируемо харчене на пари, високо самочувствие, много говорене, висока двигателна активност. Човекът може да усеща, че е по-умен, велик или важен от другите, че е недосегаем, че ако скочи от 4-тия етаж, ще се изтупа и ще си тръгне, че ако го удари кола с 40 км/ч няма да му стане нищо и подобни идеи.

Разликата между мания и хипомания е, че човек в хипомания все пак може да фунцкионира социално донякъде нормално, докато в мания човекът не е пълноценен в обществото и е напълно неадекватен.

В период на хипомания е характерна еуфория. Тя е обратното на дисфория. Човек е “като леко надрусан”, еуфоричен, всичко му се струва приятно, хубаво, смее се лесно, настроението е нетипично добро.

Циклотимията е лека форма на БАР – Биполярно афективно разстройство с по-слаби амплитуди в настроенията.