Шизотипно личностово разстройство

  • Човекът е тревожен и интровертен в социални ситуации, дори семейни.
  • Откликва неуместно на социални знаци.
  • Има налудни мисли: приписва грешно значение на ежедневни събития. Например, че вестникарско заглавие съдържа тайно послание към него.
  • Вярва в особени сили като телепатия, телекинеза, че може магически да въздейства върху емоциите на другите и подобни (не, наистина не съществуват, а ако вярвате в това, имате проблем).
  • Понякога се изразява много странно – с дълги, несвързани и мъгляви изречения или сменя внезапно темата.

Всъщност тук имаме много повече припокриване с шизофрения, отколкото при шизоидното личностово разстройство. Но отново, нещата не са толкова страшни, както при нея.

Лечението отново е КПТ и медикаментозна терапия. Тук следва да отбележа, че КПТ би работила само ако човекът може да бъде убеден по рационален начин, че вярванията му са налудни. Ако това е възможно, в него присъства някаква доза самокритичност (която при шизофренията липсва). Ако тя липсва, лекарствата помагат.