Биполярно афективно разстройство (БАР)

Bipolar Affective Disorder

При депресия човекът е само и единствено “долу”. Затова тя се нарича понякога униполярна депресия, защото страдащият страда само от нарушение в една посока на настроението си.

Нещо много различно е биполярното афективно разстройство. При него се редуват епизоди (периоди от време) на депресия с епизоди на хипомания или мания.

Манията е състояние на нерелано приповдигнато настроение, неотговарящо на обстоятелствата и обективната действителност. Човекът е с много високо самочувствие, говори много, активен е, идват му непрекъснато нови идеи, нуждата от сън намалява, изпитва еуфория, може да е силно раздразнителен или агресивен. Самочувствието е много високо и човекът има усещането, че е най-добрият, най-умният, най-можещият, най-знаещият, че е недосегаем. Поемането на неоправдани рискове, неконтролируемо харчене на пари и хазарт също са характерни. Възможно е манията да има и психотични елементи. За обяснение на разликата между депресия, невроза и психоза може да прочетете повече тук.

Хипомания се нарича състояние, което не отговаря изцяло на критериите за мания, а се намира някъде по средата между нея и нормално настроение. Типични са висока продуктивност, творчество, приповдигнато настроение, грандиозни идеи, смели планове за бъдещето, неконтролируемо харчене на пари, високо самочувствие, много говорене, висока двигателна активност. Човекът може да усеща, че е по-умен, велик или важен от другите, че е недосегаем, че ако скочи от 4-тия етаж, ще се изтупа и ще си тръгне, че ако го удари кола с 40 км/ч няма да му стане нищо и подобни идеи.

Разликата между мания и хипомания е, че човек в хипомания все пак може да фунцкионира социално донякъде нормално, докато в мания човекът не е пълноценен в обществото и е напълно неадекватен.

Смесен епизод се нарича състояние, в което човекът изпитва едновременно или през много кратки периоди от време симптоми, характерни само при депресия или само при мания. Например отчаяние, умора липса на желание за живот заедно с препускащи мисли в главата, хиперактивност и лесна раздразнимост.

Биполярно афективно разстройство (БАР) тип 1 се диагностицира при наличие на един или повече манийни или смесени епизода с или без депресивен епизод. Не е нужно човекът да е имал депресивен епизод, за да бъде диагностициран с БАР тип 1. Въпреки това често се наблюдават и периоди на депресия.

Биполярно афективно разстройство (БАР) тип 2 се диагностицира при повтарящи се хипоманийни епизоди с депресивни.

Циклотимия се диагностицира при повтарящи се епизоди на хипомания и дистимия, но липса на мания или депресия. Казано над друг език ако периодично настроението е силно подтиснато, но без да се стига да истинска депресия, а на моменти е изключително приповдигнато и нереално позитивно, но без да се стига до мания.

Лечението на БАР се състои предимно в медикаментозна терапия. Човекът приема непрекъснато тимостабилизатори, които не позволяват на настроението му да отива много нагоре или много надолу. Освен тях в периодите на депресия се приемат антидепресанти, а в периодите на хипомания и мания антипсихотици. Аз лично много силно препоръчвам човекът да премине и през психотерапия, за да се научи да овладява доколкото е възможно състоянията си на когнитивно (мисловно) ниво и да осъзнае склонността си към отклоняване от равновесно положение.