Изследвания

Преди да се пристъпи към лечение на вашето състояние, независимо дали психотерапевтично или медикаментозно, е важно да се направят някои изследвания като стартова точка. Без тях е възможно да се опитвате да решите проблем от друг характер.

Изследванията се делят на два вида – физиологични и психологически.

Физиологичните изследвания показват дали няма медицинска причина за състоянието. Много често това се оказва лошо функционираща щитовидна жлеза, компенсирането на която веднага възстановява човека в равновесно положение.

След като е отхвърлена физиологична причина за тревожността или депресията, е важно да се направи психологическа оценка на човека. Чрез нея може да се разбере дали той отговаря на общоприетите критерии за депресия или тревожно разстройство и да се определи тежестта на проблема.