Избягващо личностово разстройство

Освен „избягващо“, се среща и като „тревожно“.

  • Човекът се страхува от критика, неодобрение или отхвърляне толкова силно, че му е трудно да установява близки отношения.
  • Изключително предпазлив е при завързване на приятелства.
  • С неохота споделя лична информация и чувства и това затруднява поддържането на създадените връзки.
  • Отбягва всякакви професионални дейности, изискващи междуличностни контакти.
  • Страни от социални ситуации, защото е убеден, че е неадекватен и малоценен.
  • Постоянно се тревожи, че ще го „набележат“, ще го отхвърлят, ще му се подиграват и сочат с пръст.

Лечението е чрез КПТ или психодинамична психотерапия. Аз лично много харесвам и поведенческите експерименти. В комбинация човекът малко по малко придобива осъзнатост за нереалните си възгледи, а част от тях изпробва на живо и вижда липсата на връзка с реалността.