Параноидно личностово разстройство

  • Човекът е крайно недоверчив и мнителен.
  • Мисли, че другите го лъжат, манипулират или издават тайните му.
  • Намира скрит смисъл в невинни забележки
  • Трудно поддържа близки взаимоотношения. Често смята, че съпругът или партньорът му изневеряват, без доказателства за това.
  • Подозрителността и враждебността му понякога се изразява в заядливост, постоянно оплакване или мълчаливо отдръпване.

Лечението е със схема терапия. Процентът отказа ли обаче е висок поради трудното изграждане на доверите между терапевт и пациент.