Други разстройства

Разбира се, съществуват множество други разстройства, но тези, които имат отношение към следващите части, са биполярното афективно разстройство и обсесивно-компулсивното разстройство. За пълнота съм включил психоза и шизофрения.