Дистимия (хронична депресия)

Dysthymia (Chronic Depression)

Тази депресия е по-различна от останалите. При нея човекът не покрива всички критерии за клинична депресия и симптомите са много по-слабо изразени, но за сметка на това продължителността ѝ може да е много дълга и да остане недиагностицирана с години. Човекът е хронично в подтиснато настроение, негативен, “вечно се оплаква”, чувства се жертва, все нещо не му е наред и приема това за своя черта от характера или преписва вината на външни обстоятелства. Обикновено поради по-леката си форма страдащият дори не се замисля да потърси специализирана помощ, тъй като е приел състоянието си за “нормално” и за част от себе си.