Причини за възникване

Съществуват два главни аспекта, в които се разглеждат причините за възникване на дадено разстройство, описанието му, методите за справяне и предпазването от повторно развиване. Единият е на психологическа основа – мисли, чувства, интерпретации на ума, светоглед. Другият е биохимичен – мозъчна дейност, невротрансмитери, хормони, нервни импулси. Съществува двупосочна връзка между ум и тяло и често причина и следствие се преплитат.

Теориите, които разглеждат само единия от двата аспекта, без да взимат предвид другия, са непълни. Терапевти или психиатри, които са на мнение, че причината е чисто биологична или психологическа, подценяват сложността на проблема и пропускат по-голямата картина.