Поведенчески експерименти

Поведенческите експерименти са изключително силна техника. Не мога да наблегна достатъчно над това. Най-ефективни са при хора с тревожност и различен вид фобии и по-малко приложими при хора с депресия. В основата си поведенческите експерименти представляват един театър. Планират се, изиграват се и след това се коментират резултатите. Целта е човек да се постави в ситуация, която му е крайно неудобна, причинява много висока тревожност, но се прави напълно съзнателно, с бистър ум, без употреба на каквито да е упойващи вещества и целенасочено.

Аз лично различавам две различни основни направления – терапия на излагане (exposure therapy) и терапия при социална тревожност. Двете донякъде се припокриват и едното може би е част от другото, но ще ги разгледам по отделно.