Социално тревожно разстройство (социална фобия)

Social Anxiety Disorder

Хората със социална фобия изпитват изключителен дискомфорт при общуване с други хора. Те са изключително тревожни какво ще кажат или ще си помислят другите за тях, как ще изглеждат в очите им, как ще бъдат съдени, дали няма да се изложат, дали ще бъдат отблъснати. Често дни или седмици преди дадено събитие, се притесняват изключително много как ще се представят, което може да доведе до хронично учестен пулс, проблеми със съня и невъзможност за фокусиране. Умът им непрестанно е в предстоящото събитие, представят си го многократно по точни начини. Също така когато са в група, в която всеки трябва да каже нещо, изпитват силен стрес когато наближава техният ред, рецитират на ум многократно какво ще кажат, често страдат от потни крайници дори в нормални ситуации, които обаче възприемат като тревожни.

Такива хора избягват социални събирания, не обичат да са сред много хора и особено сред непознати. Приспособяват се трудно. Изпитват много по-висок стрес в ежедневието си спрямо приятели или колеги в същата ситуация без такова разстройство. Припряни са, понякога бързат във всичко, което правят, когато са наблюдавани. Трудно се отпускат в социална среда и особено, когато може да са обект на наблюдение, правейки неща, от които да бъдат негативно съдени като дискотеки, караоке вечери, публични изяви, фотографиране, даване на интервюта, използване на публична тоалетна или други. Нерядко социалната тревожност може да доведе и до депресия поради чувство на изолация и липса на адаптация към обществото.

Преодоляването се състои в разбирането на причините за възникване, избор на подходящ вид терапия и прилагането на възможно повече помощни методи за справяне.

Изключително ефективен подход при подобен вид проблеми са поведенческите експерименти. В по-напреднала фаза е силно препоръчително прилагането и на медикаментозна терапия с цел намаляване на стреса при изпълнение на поведенчески експерименти.