Литература

От първостепенна важност е човек да подбира източниците си. Никой от нас не се е родил научен и придобитата информация е ключова за оформяне на нашите знания, вярвания и лично мнение. В този ред на мисли форумите почти винаги са лоша идея. Проблемът е, че “информацията” от онлайн форумите е изключително лесно достъпна, но силно неточна. Само по няколко ключови думи човек попада на множество мнения, които на пръв поглед са по темата, но при внимателно вглеждане, става ясно, че пишат хора, които често нямат достатъчна теоретична и практическа подготовка и не са достатъчно зрели, за да дадат обосновано и обективно мнение, което не е силно пречупено през личния им (често негативен) опит. Разбира се, съществуват и такива хора, но те са много малко.

Лично според мен, обаче, основният проблем при четенето на форуми е следният: мнението и личният опит на един единствен човек стига до всички. Хората имат тенденция да вярват прекалено много на това, което четат и да не го подлагат на критичен анализ. Съответно един човек, който е имал даден проблем с колата си или нежелан ефект от дадено лекарство или лош опит с конкретен психотерапевтичен подход, споделя своето преживяване. Това, което следва, е хиляди други хора, които прочитат това и моментално правят заключението, че всяка кола ще има този проблем, че всеки, взимащ това лекарство ще има този страничен ефект и че този конкретен психотерапевтичен подход не работи. Имаме на лице когнитивното изкривяване “генерализация”.

За да избегна подобен вид проблеми, аз обичам да чета книги, доказали се във времето и разглеждащи даден въпрос от една по-широка гледна точка. Тази на автор с нужното образование, наблюдения, опит и възможност да се съпоставят и сравнят различни вярвания, хипотези и разбирания. Само след няколко книги, задълбочено разглеждащи дадена сфера от живота, човек може да започне да придобива един по-широк, дълбок и обективен поглед над нещата.

Книги

През годините изчетох много литература на тема тревожни разстройства и депресия. Наблегнах на две направления – психотерапия и медикаменти/психиатрия. Тук ще споделя част от книгите, които ми направиха най-силно впечатление и смятам за ключови в разбирането и преодоляването на тези състояния. Всяка една от изброените книги съм поръчал от Amazon и прочел. Когато имам време, ще пиша статии, базиращи се върху тях и ще предавам основното от наученото на разбираем и достъпен език. Този процес вероятно ще отнеме дълъг период от време и мотивацията ми ще е променлива. За тази цел разчитам на дарения.

Feeling Good: The New Mood Therapy by David D., M.D. Burns

When Panic Attacks CD: The New, Drug-Free Anxiety Treatments That Can Change Your Life by David D., M.D. Burns

Mind Over Mood, Second Edition: Change How You Feel by Changing the Way You Think by Dennis Greenberger,‎ Christine A. Padesky

The Anxiety and Phobia Workbook 6th Edition by Edmund Bourne

Listening to Prozac Hardcover by Peter D Kramer

Against Depression Hardcover by Peter D. Kramer

Ordinarily Well: The Case for Antidepressants by Peter D Kramer

Panic Away: How to Stop Panic Attacks and End General Anxiety Paperback by Barry McDonagh

Dare: The New Way to End Anxiety and Stop Panic Attacks by Barry McDonagh

The Happiness Trap (Based on ACT: Acceptance and Commitment Therapy) by Russ Harris

Why Isn’t My Brain Working?: A Revolutionary Understanding of Brain Decline and Effective Strategies to Recover Your Brain’s Health by Dr. Datis Kharrazian

The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You’re Supposed to Be and Embrace Who You Are by Brené Brown

The Worry Trap: How to Free Yourself from Worry & Anxiety using Acceptance and Commitment Therapy by Chad Lejeune

Overcoming Perfectionism: A self-help guide using cognitive behavioural techniques by Roz Shafran,‎ Sarah Egan,‎ Tracey Wade

Too Perfect: When Being in Control Gets Out of Control by Allan E. Mallinger,‎ Jeannette De Wyze

The Mindful Way Through Depression by Mark Williams,‎ John Teasdale,‎ Zindel Segal,‎ Jon Kabat-Zinn

Overcoming Mood Swings by Jan Scott

The Cyclothymia Workbook: Learn How to Manage Your Mood Swings and Lead a Balanced Life by Prentiss Price

Discovering the Power of Self-hypnosis: The Simple, Natural Mind-body Approach to Change and Healing by Stanley Fisher

The 10 Dumbest Mistakes Smart People Make and How to Avoid Them by Arthur Freeman,‎ Rose Dewolf

Man’s Search for Meaning by Viktor Frankl

EMDR: The Breakthrough Therapy for Overcoming Anxiety, Stress and Trauma

Sugar Blues by William Dufty

Научни изследвания

Anxiety traits associated with a polymorphism in the serotonin transporter gene regulatory region in the Japanese. Murakami F1, Shimomura T, Kotani K, Ikawa S, Nanba E, Adachi K. DOI: 10.1007/s100380050098

Paroxetine : a review of its pharmacology and therapeutic potential in the management of panic disorder.

Steps Following Attainment of Remission: Discontinuation of Antidepressant Therapy

Cortisol decreases and serotonin and dopamine increase following massage therapy.

Role of Serotonin and Dopamine System Interactions in the Neurobiology of Impulsive Aggression and its Comorbidity with other Clinical Disorders

Selecting a Selective Serotonin Reuptake Inhibitor: Clinically Important Distinguishing Features

Paroxetine : a review of its pharmacology and therapeutic potential in the management of panic disorder.

Escitalopram is more effective than citalopram for the treatment of severe major depressive disorder

Efficacy of escitalopram in the treatment of major depressive disorder compared with conventional selective serotonin reuptake inhibitors and venlafaxine XR: a meta-analysis

Similar Effectiveness of Paroxetine, Fluoxetine, and Sertraline in Primary Care: A Randomized Trial

Fluoxetine versus sertraline and paroxetine in major depression: tolerability and efficacy in anxious depression.

Systematic review and guide to selection of selective serotonin reuptake inhibitors.

Paroxetine in the elderly depressed patient: randomized comparison with fluoxetine of efficacy, cognitive and behavioural effects.

Predictors of an acute antidepressant response to fluoxetine and sertraline.

Sertraline versus paroxetine in the treatment of panic disorder: an acute, double-blind noninferiority comparison.

Antidepressant medication change in a clinical treatment setting: a comparison of the effectiveness of selective serotonin reuptake inhibitors.

SSRI-induced sexual dysfunction: fluoxetine, paroxetine, sertraline, and fluvoxamine in a prospective, multicenter, and descriptive clinical study of 344 patients.

Side-effect profile of fluoxetine in comparison with other SSRIs, tricyclic and newer antidepressants: a meta-analysis of clinical trial data.

Интернет страници

Comparison of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs)

Fluvoxamine

Citalopram and Escitalopram: A Summary of Key Differences and Similarities

Clinical Pharmacology of SSRI’s

Григор Гачев: Спиране на SSRI

Григор Гачев: Обсесивно-компулсивно разстройство

Hamilton Rating Scale for Depression

Hamilton M: A rating scale for depression. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 23:56-62, 1960

Beck’s Depression Inventory (BDI)

Други

RISKS VS BENEFITS OF STARTING TESTOSTERONE REPLACEMENT THERAPY

bignoknow youtube канал