Скала за депресия на Бек (BDI)

Скалата на Бек е много известен метод за оценка на нивото на депресия. Броят на точките е 21, като за разлика от скалата на Хамилтън, тук няма конкретни въпроси или субективна оценка на друг човек. Тази скала е направена за самооценка, пациентът просто записва сумата от всички отговори и я събира. Накрая съм дал схема за интерпретация.

Точка 1:
0: Не се чувствам тъжен
1: Чувствам се тъжен
2: Чувствам се тъжен непрекъснато и не мога да излезна от това сътояние
3: Толкова съм тъжен и нещастен, че не мога да го понасям

Точка 2:
0: Не се чувствам безнадежден за бъдещето
1: Чувствам се безнадежден за бъдещето
2: Няма нищо, за което да се надявам
3: Чувствам, че бъдещето е напълно безнадеждно и нещата не могат да се оправят

Точка 3:
0: Не се чувствам като провален/провал
1: Провалил съм се повече от повечето хора
2: Поглеждайки назад към живота си, виждам много провали
3: Аз съм пълен провал като човек

Точка 4:
0: Усещам същото удовлетворение от нещата в живота си, както и преди
1: Не мога да се наслаждавам на нещата така, както преди
2: Вече не усещам удовлетворение от нищо
3: Аз съм напълно неудовлетворен или отегчен от всичко

Точка 5:
0: Не се чувствам виновен
1: Изпитвам вина през някаква част от времето
2: Изпитвам вина през повечето време
3: Изпитвам вина непрекъснато

Точка 6:
0: Не усещам, че съм наказан
1: Усещам, че може би съм наказан
2: Усещам, че ще бъда наказан
3: Усещам, че съм наказан

Точка 7:
0: Не се чувствам разочарован от себе си
1: Чувствам се разочарован от себе си
2: Чувствам се отвратен от себе си
3: Мразя се

Точка 8:
0: Не чувствам, че съм по-лош от всеки един друг човек
1: Критичен съм към грешките и слабостите си
2: Непрекъснато обвинявам себе си за грешките си
3: Обвинявам себе си за всичко лошо, което се случва

Точка 9:
0: Нямам мисли за самоубийство
1: Имам мисли за самоубийство, но няма да ги изпълня
2: Бих искал да се самоубия
3: Бих се самоубил досега ако имах тази възможност

Точка 10:
0: Не плача повече от нормалното
1: Плача повече, отколкото преди
2: Плача постоянно
3: Преди плачех постоянно, но вече не мога, въпреки че искам

Точка 11:
0: Не съм по-раздразнен от нещата спрямо преди
1: Малко по-раздразнен съм от нещата спрямо преди
2: Доста съм раздразнен или раздразнителен през повечето време
3: Чувствам се раздразнен през цялото време

Точка 12:
0: Не съм загубил интерес към другите хора
1: Проявявам по-малък интерес към другите хора, отколкото преди
2: Загубил съм повечето си интерес към другите хора
3: Загубил съм изцяло интереса си към другите хора

Точка 13:
0: Взимам решения толкова добре, както съм го правил и преди
1: По-често отлагам взимането на решения от преди
2: Имам големи затруднения във взимането на решения от преди
3: Вече не мога да взимам никакви решения

Точка 14:
0: Не мисля, че изглеждам по-зле, отколкото преди
1: Притеснявам се, че изглеждам стар или неатрактивен
2: Усещам, че са се случили необратими промени във външния ми вид, които ме правят неатрактивен
3: Вярвам, че изглеждам грозен

Точка 15:
0: Мога да работя толкова добре, колкото и преди
1: Отнема ми значително повече усилия, за да започна или да свърша нещо
2: Трябва много да се насилвам, за да свърша каквото и да е
3: Не мога да върша абсолютно нищо

Точка 16:
0: Мога да спя добре, както и преди
1: Не спя толкова добре, както преди
2: Събуждам се 1-2 часа по-рано от нормалното и ми е трудно да заспя отново
3: Събуждам се няколко часа преди нормалното и не мога да заспя отново

Точка 17:
0: Не се чувствам по-уморен от нормалното
1: Чувствам, че се уморявам по-лесно отколкото преди
2: Уморявам се лесно от почти всяко нещо
3: Прекалено уморен съм, за да правя каквото и да е

Точка 18:
0: Апетитът ми не е по-нисък от нормалното
1: Апетитът ми не е толкова добър, колкото беше
2: Апетитът ми е значително по-лош от преди
3. Нямам абсолютно никакъв апетит

Точка 19:
0: Напоследък не съм загубил никакво тегло
1: Загубил съм повече от 2,3 килограма
2: Загубил съм повече от 4,6 килограма
3: Загубил съм повече от 7 килограма

Точка 20:
0: Не се тревожа повече за здравето си от нормално
1: Тревожа се за физически проблеми като болки, раздразнен стомах или запек
2: Много съм загрижен и се тревожа за здравето си и ми е трудно да мисля за нищо друго
3: Толкова съм разтревожен за здравето си, че не мога да мисля за нищо друго

Точка 21:
0: Не съм забелязал разлика напоследък в желанието си за секс
1: Имам по-малък интерес за секс от преди
2: Нямам почти никакъв интерес за секс
3: Загубил съм напълно желанието си за секс

Резултатът се интерпретира по следния начин:

  • 1-10: нормално
  • 11-16: лека депресия
  • 17-20: гранична клинична депресия депресия
  • 21-30: средна клинична депресия депресия
  • 31-40: тежка клинична депресия
  • над 40: изключително тежка клинична депресия