Сезонна депресия

Seasonal Affective Disorder (SAD)

Наричана още “зимна депресия”, тя се появява в началото на зимния период. При някои всяка година се наблюдава циклична закономерност от влизане в депресия в края на есента или началото на зимата и излизане от нея напролет. Диагноза се поставя ако поне 2 поредни зими човекът изпада в депресия, а след това тя изчезва през топлите месеци на годината. Среща се по-често при по-млади хора, особено жени.