Медитация

Вероятно най-важното нещо, което човек може да направи за своето себеусъвършенстване, вътрешен мир, спокойствие, благоденствие, липса на стрес, себеразбиране и преодоляване на тревожността и депресията си, е слагането на начало на всекидневна практика по медитиране. Ако трябва да избера само един единствен метод, то това ще е медитацията. Усвоите ли само практиката на всекидневна медитация, тя вероятно се равнява на всички други методи взети заедно и умножени по много, много голямо число.