Скала за депресия на Хамилтън (HAM-D 17, HDRS)

Класическият начин за определяне на тежестта на депресия при страдащия е скалата за депресия на Хамилтън. Тя представлява въпроси, целящи да определят:

 • настроението – най-често ирационално потиснато, негативно
 • чувство за вина
 • суицидни мисли и желания, в крайни случаи опити
 • инсомния (липса на сън) или хиперсомния (спане по много часове)
 • ажитираност – прекалена активност, тревожност, несвъртане на едно място или напрегнатост
 • забавяне на активността – бавен мисловен процес, мозъчна мъгла (brain fog), забавени движения, бавна реч, невъзможност за ставане от леглото
 • тревожност
 • загуба на тегло или наддаване при атипична депресия
 • психосоматика – телесни симптоми като сърцебиене, изпотяване, изпотяване или изтръпване на крайници, задух, болки по тялото, замайване,
  усещане за припадане всеки момент, лесна уморяемост и всякакви други странни усещания или аномалии в тялото

В оригиналната си версия от 1960 година въпросите са 17. При отговарянето на всеки се събират точки, сборът от които накрая показва степента на депресия. Има и допълнителни 4 въпроса, които не се отразяват на оценката, но насочват интервюиращия към по-точна преценка.

Скалата често е критикувана, че дава повече тежест на телесни симптоми като безсъние, отколкото на чисто психологически като усещане за безпомощност, саморазрушителни мисли и суицидни мисли и действия. Затова много научни изследвания, които се позовават на HAM-D като метод за оценка на депресията, показват подобрение при терапия с лекарства, които подобряват телесните симптоми, но не оказват толкова голямо влияние на психологическите. Затова, например, може медикамент, който подобрява съня и намалява психосоматиката, но няма ефект над усещането за безпомощност, безперспективност и др. да покаже статистически значим резултат.

Поради тази причина самият Хамилтън е на мнение, че скалата не бива да се използва като диагностичен метод. Въпреки това тя е най-широко прилаганият такъв. В началото тя е била от 21 въпроса, но по-късно остават само 17.  За пълнота съм превел всички, но в оценката участват само първите 17 въпроса.  Точките от тях се събират. Накрая съм дал схемата за интерпретация.

Въпрос 1: Депресирано настроение – тъга, безпомощност, безнадеждност (песимизъм за бъдещето), усещане за провал, плачливост
0: Липсва
1: Наблюдава се само като отговор на този въпрос по време на интервюто
2: Спонтанно споменава тези състояния
3: Предава тези състояния невербално чрез лицеви изражения, общо насторение и нагласа, стойка, тенденция да плаче
4: Говори само за тези състояния, набляга над тях и вербално и невербално, плаче

Въпрос 2: Усещане за вина
0: Липсва
1: Сам споменава, че е разочаровал или предал другите
2: Собствени идеи за вина или предъвкване (rumination) за грешки или извършени грехове в миналото
3: Сегашното състояние е наказание. Заблуди за нереалистична/ирационална вина.
4: Чува или вижда несъществуващи гласове или сцени, всяващи вина или имащи заплашителен характер

Въпрос 3: Самоубийство (суицидност) – мисли, действия
0: Липса
1: Усеща, че няма смисъл в живота
2: Желае да е вече мъртъв или има желание да умре
3: Конкретни идеи за осъществяване на собствената смърт
4: Опит за самоубийство. Всеки опит под каквато и да е форма се класифицира тук.

Въпрос 4: Инсомния – в началото на съня
0: Няма проблем при заспиване
1: Оплаквания от трудности от време на време, за повече от половин час
2: Оплаквания от трудности от заспиване

Въпрос 5: Инсомния – по време на съня
0: Няма проблем по време на сън
1: Оплаквания от неспокоен сън
2: Събуждане по време на сън. Всяко ставане от леглото освен по малка или голяма нужда се класифицира тук.

Въпрос 6: Инсомния – в края на съня
0: Няма проблем в края на съня
1: Събуждане в малките часове, но заспиване отново
2: Събуждане в малките часове, но невъзможност от заспиване отново

Въпрос 7: Работа и всекидневни активности
0: Липса на проблеми
1: Мисли и чувства на неадекватност, умора и слабост във връзка с работа или хобита
2: Загуба на интерес към работа, активност или хобита
3: Намаляване на времето, прекарано в активност, работа, хобита. Ако човекът няма поне 3 часа на ден, прекарани в каквато и да е активност.
4: Безработица поради невъзможност от извършване на активност (поради болестта)

Въпрос 8: Забавяне в процесите – забавена мисъл или реч, невъзможност за концентрация и лесно разсейване, понижена моторна активност
0: Нормална мисъл и реч
1: Леко забавени процеси по време на интервюто
2: Очевидно забавяне
3: Трудност от провеждане на интервюто поради забавени процеси
4: Пълен ступор

Въпрос 9: Ажитираност – нервност, невъзможност от стоене спокойно на едно място, бързане, неспокойствие
0: Липсва
1: Играене с ръцете (въртене на пръсти, потриване) или косата (въртене на кичури), подрусване на краката
2: Силна притесненост, гризане на ноктите, прехвапване на устните, силна припряност, несвъртане

Въпрос 10: Тревожност, психическа
0: Липсва
1: Субективна напрегнатост и лесна раздразнителност
2: Тревожене за дребни проблеми
3: Тревожност, лесно видима в езика на тялото, въпросите от несигурност, изражението, говора
4: Силни страхове, споделени без нужда от разпитване

Въпрос 11: Тревожност, соматична (телесна) – стомашни проблеми като киселини, свиване на топка, диария или запек, суха уста, крампи, прескачания на сърцето (екстрасистоли), главоболие, хипервентилация, замайване, недостигане на въздух, изпотяване, често уриниране
0: Липсва
1: Слаба
2: Средна
3: Силна
4: Инвалидизираща

Въпрос 12: Соматични симптоми – гастроентерологични
0: Липсват
1: Загуба на апетит, но хранене без външна намеса. Усещане за тежест в стомаха.
2: Трудност от хранене без външна намеса. Нужда от разхлабителни или други гастроентерологични медикаменти.

Въпрос 13: Соматични симптоми – общи
0: Липсват
1: Тежест или изтръпвания в крайниците, задната част на главата, болки в гърба, главоболие, мускулни стягания/крампи, загуба на енергия и лесно уморяемост.
2: Всеки ясно изразен симптом от горните се класифицира тук.

Въпрос 14: Геникологични или сексуални проблеми
0: Липсват
1: Леко – ниско либидо, загуба на сексуално желание
2: Тежки – менструални проблеми

Въпрос 15: Хипохондрия – ирационални притеснения за собственото здраве
0: Липсват
1: Леко вглеждане в телесните проблеми
2: Тревога за здравословното състояние
3: Чести оплаквания, посещения на различни лекари, зов за помощ
4: Хипохондрични тежки заблуди като вярване за наличие на рак, неизлечима невидима болест, липса на доверие в резултати от нормални изследвания.

Въпрос 16: Загуба на тегло
0: Липсва според пациента или е измерена под половин килограм на седмица
1: Вероятна загуба във връзка с болестта според пациента ил измерена между половин и един килограм на седмица
2: Очевидна загуба според пациента или е измерена над един килограм на седмица

Въпрос 17: Лична осъзнатост за състоянието
0: Признава депресията и че това е болестно състояние
1: Признава болестта, но я отдава на лоша храна, климат, преработване, вирус или нужда от почивка
2: Не признава наличието на болест

Точките се събират само от първите 17 въпроса. Следващите 4 са само за допълнителна клинична оценка от провеждащия интервюто и не участват в официалната оценка:

Въпрос 18 (не участва в оценката): Вариация на симптомите през деня – те са по-лоши сутрин или вечер
0: Няма вариация
1: Слаба вариация
2: Силна вариация

Въпрос 19 (не участва в оценката): Дереализация или деперсонализация – чувство за нереалност, все едно всичко е филм, че човекът не е себе си, а някой друг, че е отделен от тялото си и се гледа отстрани, нихилистични идеи
0: Липсват
1: Слаби
2: Средни
3: Силни
4: Инвалидизиращи

Въпрос 20 (не участва в оценката): Параноидни (шизофренни) симптоми
0: Липсват
1: Подозрителност към себе си, останалите, обществото, правителството, конспирации
2: Идеи че може да е наблюдаван, следен, за намеса в собствения ум от външни сили
3: Фалшива убеденост (илюзия), че е наблюдаван, следен, за преследване
4: Халюцинации – слухови или визуални за горните неща

Въпрос 21 (не участва в оценката): Обсесии – натрапливи мисли и компулсии, срещу които пациентът се бори
0: Липсват
1: Леки
2: Тежки

Резултатът се интерпретира по следния начин:

 • 0-7: нормално
 • 8-13: лека депресия
 • 14-18: средна депресия
 • 19-22: тежка депресия
 • 23 или повече: изключително тежка депресия