Посттравматично стресово разстройство (ПТСР)

Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)

Посттравматичното стресово разстройство засяга хора, които са преживяли силно стресиращо събитие като например автомобилна катастрофа, сексусално или домашно насилие, природно бедствие като земетресение, пожар или наводнение, както и употреба на психотропни вещества. Страдащият непрестанно и неконтролируемо се връща мислено в случилото се.

Случват се т.нар. “flashbacks” или моменти ярки спомени, връщащи човека отново и отново в травмата. За секунди той бива изкаран от реалността и отново преживява случилото се посред бял ден. Това е изключително стресиращо за човека и често той започва да се съмнява в собствения си разсъдък, което още повече задълбочава проблема и води до паника.

Много често се наблюдават дереализация и деперсонализация, особено по време на flashbacks.

През годините ПТСР се е наблюдавало много след война, когато войниците са се връщали, преследвани от ужасяващи сцени от случилото се и не са можели да се адаптират отново към нормален живот.

Преодоляването се състои в разбирането на причините за възникване, избор на подходящ вид терапия и прилагането на възможно повече помощни методи за справяне.

Методът за преодоляване, който е изключително ефективен и се е доказал във времето е EMDR. Той е ефективен и при други травми. Например аз се бях травмирал изключително много след еднократно пушене на трева, което предизвика поредица от паник атаки и временна параноя. Имах flashbacks повече от година и след преминат курс на EMDR терапия в рамките на 4-5 сесии напълно преодолях травмата.