Зависимо личностово разстройство

Нарича се още „зависима личност“, среща се и като термина „орален“ (зависим) характер.

  • Човекът се страхува да е сам и да се грижи за себе си.
  • Постоянно се опитва да угажда и отбягва противоречията, защото се бои от неодобрение.
  • Песимист е, свръхчувствителен към критика.
  • Липсва му самоувереност, съмнява се в себе си, омаловажава способностите и достойнствата си, склонен е да се описва като „глупак“ или „неудачник“.
  • Проявява капризно, пасивно, покорно и прилепчиво поведение; понякога се примирява с тормоз.
  • При прекъсване на връзка веднага търси друга.
  • Често е неспособен да се заеме със задача от страх да не се провали.
  • Типично е живеене при родителите до късна възраст поради страх от отделяне.
  • Винаги има един значим друг (significant other), чието мнение е изключително важно и до който човекът се допитва непрекъснато за всичко.
  • Самостоятелността е на заден план и дори несъзнателно бива отбягвана.

Лечението е КПТ, обучение в увереност и асертивност, поведенчески експерименти. Дългосрочна (години) психодинамична терапия за анализ на ранното развитие и преизграждане на личността.