Дереализация и деперсонализация

Depersonalization-derealization Disorder

Дереализацията представлява усещане за нереалност. Все едно човек се намира “във филм”, все едно не е себе си или просто светът около него “някак не се връзва”. Като че ли около него има невидим балон, който пречупва звуците и ги прави по-глухи и неясни, а пред очите му като че ли има невидим тунел, който го отделя от реалността и го прави някак дистанциран от нея. Хората изглеждат странни, самият човек възприема себе си странно, като че ли не е тук и сега.

Състоянието е доста плашещо и човек може да се притесни, че никога няма да излезе от него. Наподобява усещането при употреба на някои психотропни вещества. Среща се сравнително често при страдащите от тревожни разстройства. Най-честият страх, свързан с дереализацията, е страхът от загуба на контрол.

Деперсонализацията кара човека да се усеща извън тялото си, все едно възприема света “отстрани” или през очите на друг. Губи се усещането “мен” и “извън мен”, като че ли тази граница се размива. Понякога човек усеща тялото си като много по-малко или по-голямо, че крайниците му са с нереални размери и други.

Този вид усещания се явяват сателитни и най-често в основата стои висока тревожност или депресия. Преодоляването се състои в разбирането на причините за възникване, избор на подходящ вид терапия и прилагането на възможно повече помощни методи за справяне.

Ако разбирате английски, dpmanual.com е добър източник на информация по темата. Прочетете статиите и преценете. На цената на 1 час с психотерапевт, може да си купите книга, която може да ви бъде много полезна с методи как да преодолеете по-бързо състоянието.