Следродилна депресия

Postpartum Depression

Среща се при 10%-15% от жените след раждане, най-често в периода на първите 3 месеца и продължава до 3 месеца след това. Нормално е след раждане жената да изпитва умора и тъга в първите седмици, но тук става въпрос за състояние, което може да попречи на нормалния ѝ живот вкъщи, на работа, в семейството, личните взаимоотношения и тези с приятелите, както и да възпрепятства грижите покрай новороденото. Жени, които преди раждането са имали депресивни епизоди или имат фамилни членове, страдали от депресия, са в рискова група за развитие на следродилна депресия.