Афективно разстройство

Affective Disorder

Казва се, че човек има афективно разстройство тогава, когато неговото настроение е много нестабилно и лесно се влияе от външния фактори. Съществува различни видове афективни разстройства. Общото при тях е, че човекът лесно бива “съборен надолу или нагоре” от равновесното си настроение. Такъв тип хора много лесно се повлияват от лошо време (“днес ми е много подтиснато, от времето е – вали”), от негативна забележка на друг човек, от макар и незначителен провал. Те са като перце – духне ли леко вятър, поемат в неговата посока.