Афективни разстройства

Affective Disorder

Казва се, че човек има афективно разстройство тогава, когато неговото настроение е много нестабилно и лесно се влияе от външния фактори. Съществува различни видове афективни разстройства. Общото при тях е, че човекът лесно бива „съборен надолу“ или „повдигнат нагоре“ от равновесното си настроение. Такъв тип хора много лесно се повлияват от лошо време („днес ми е много подтиснато, от времето е – вали“), от негативна забележка на друг човек, от макар и незначителен провал. Те са като перце – духне ли леко вятър, поемат в неговата посока.

Следната картинка показва доста точно различните видове. Хоризонталната линия е нормално настроение. Всичко над нея е нереално приповдигнато, а под нея нереално подтиснато.

Видове афективни разстройства

Афективните разстройства се повлияват изключително положително от кетогенна хранителна диета.