Антисоциално личностово разстройство

  • Човекът манипулира, злоупотребява с правата на другите или ги нарушава.
  • Смята другите за уязвими и ги плаши или тормози без угризения. Понякога е агресивен, дори жесток.
  • Поведението му често е престъпно, лъже, краде и мами под чуждо име.
  • Пренебрегва безопасността – своята и на другите
  • Проявява безотговорност и импулсивност: не се интересува до какви последствия водят действията му.
  • Обвинява другите за проблемите, които среща.
  • Разстройството се проявява в края на пубертета и често отшумява на средна възраст.

Терапията най-често е поведенческа. Най-често е назначена по принуда от съда поради криминално поведение.

Психопатия (подвид)

Понякога смятана за подвид антисоциално личностово разстройство, психопатията е едно от най-трудните за уточняване и лечение състояния. Проявява се под формата на специфичен набор от личностови черти и поведения. Междуличностните черти включват грандомания, заблуда, арогантност; емоционалните черти – липса на чувство за вина и емпатия; импулсивните черти – сексуален промискуитет и престъпно поведение (като кражби). Пациентът няма задръжки и не се учи от опита. Понякога изглежда очарователен на пръв поглед, но неспособността да изпитва чувство за вина, емпатия и любов, както и склонността към безотговорно и безразсъдно поведение бързо става очевидна. Много черти – особено способността да се вземат ясни, неемоционални решения – се откриват у преуспели хора, особено в бизнеса и спорта. Повечето психопати са мъже и психичното разстройство не е свързано с обществото или културата, от която произхождат.