Биофийдбек

Биофийдбек представлява следене на даден параметър от тялото или ума ви и непосредственото му представяне пред вас под формата на обратна връзка. Параметърът например може да са мозъчните ви вълни, съпротивлението на кожата (изпотяване при тревожност), сърдечния ви ритъм. Обратната връзка може да е графика на екран или звуков сигнал. От там идва името био (биологичен параметър) и фийдбек (обратна връзка).

Както дадох пример, съществуват няколко вида биофийдбек. Неврофийдбек-ът е частен случай на биофийдбек и означава, че за параметър се използва нещо от вашата нервна система.

Тук ще разгледам най-често използвания биофийдбек, който има отношение към евентуално повлияване на различни видове разстройства – електроенцефалограма (ЕЕГ) базиран невро/биофийдбек.

Теорията

Няма да задълбавам в подробностите около електроенцефалограмата (ЕЕГ) и мозъчните вълни като алфа, бета, гама, делта, тета, SMR. Ако се интересувате от подробностите, в интернет е пълно с информация.

Главната идея е, че има идеална пропорция между тях и ако тя е нарушена, това се изразява в различни биологични, физиологични и психически отклонения. Съответно по време на ЕЕГ биофийдбек се изобразяват вълната, от която трябва „да се вземе“ и тази, на която „да се даде“. Например ако имате висока бета за сметка на делта, двете се изобразяват пред вас на екрана като две топки и трябва опитвайки се да настроите ума си в правилната посока, да преместите двете топки накъдето е нужно.

Всяка вълна показва различен аспект от работата на мозъка ви. Например бета се покачва, когато мислите активно и когато „използвате ума си“.

Целта е след достатъчно на брой сесии (средно 15) да се научите така да промените работата на мозъка си, че да балансирате и изгладите отклоненията в пропорциите между различните вълни и да ги доближите максимално до идеалните. Очаква се в следствие от това да изчезне проблема, който имате. Самият процес не е лесен и от вас се иска търпение и упоритост. Има донякъде нещо общо с медитация, но целите и процесът са доста различни.

Ако всичко върви по план, би трябвало след няколко сесии мозъкът да направи връзка как да променя съотношението на различните мозъчни вълни докато полагате усилия във всяка сесия с терапевта. Така се очаква да започнете да имате напредък и малко по малко да намалявате процентното отношение на дадени вълни за сметка на друго по време на всяка сесия, а тези промени да останат и след нея. Би следвало полученият резултат да е устойчив във времето, т.е. да не се налага биофийдбек периодично, а промяната да остане за цял живот.

Малко е трудно да се обясни, но давам най-доброто от себе си.

На практика

Тъй като се стремя да не препоръчвам метод, който не съм опитал лично, реших да се подложа на биофийдбек лично. В тази статия описвам моя личен опит.

Важно е да се отбележи, че още в началото моят мозък беше много близо до идеалните пропорции. Самият аз отидох като човек без конкретен проблем, а по-скоро от любопитство.

Заключение

Моите проучвания показват, че методът може реално да работи и за много хора работи. Както с всеки метод, хората се повлияват различно. Със сигурност има случаи с много голямо повлияване, както и такива, при които няма видим ефект. Разбира се, това много зависи и колко големи са били отклоненията, които в моя случай бяха доста малки.

Би ми била интересна обратна връзка от хора, при които отклоненията са били големи, компенсирали са ги и какви промени са настъпили в следствие от това.

Както се изрази терапевтът няколко пъти „ти имаш отлично работещ, буден мозък“. Досега не ми бяха правили комплимент за мозъка ми. Благодаря. 🙂

Според мен е полезно биофийдбекът да бъде добавен като валиден помощен метод за преодоляване на тревожни и депресивни разстройства. Все още нямам достатъчно обратна връзка за него от други хора и ще се радвам ако някой сподели неговия опит, който да предоставя тук.