Видове разстройства

Тук се описват основните видове тревожни, депресивни и някои други разстройства. Целта е кратко и сбито да се обяснят отделните категории и читателят да може бързо да се ориентира кои симптоми отговарят на неговото състояние.