Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР)

Obsessive-compulsive disorder

При oбсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) човекът изпитва непрекъсната нужда да проверява дадени неща отново и отново по няколко пъти като например дали е заключил апартамента или е спрял печката. Характерен е страх от заразяване, миене на ръцете по много пъти, броене на неща като например дърветата по пътя или стълбите. Понякога страдащият има големи трудности да се разделя с вещи, което води до компулсивно натрупване на ненужни такива в дома му. Човекът има силно усещане за морал и ред – нещата трябва да са перфектно подредени, дори леко разместване е недопустимо. Например ако в супермаркета сред 10 наредени червени вафли, има една бяла или сред 10 молива в една посока има един в друга, това предизвиква силен дистрес. Друг пример е при ходене по улиците, се стъпва точно в плочките, но не и върху фугите между тях, заобикалят се шахти и т.н. Непрекъснато има повтарящи се мисли, наречени натрапливости, които може да са плашещи – например как човекът наранява или убива родител, роднина или детето си, прави секс с някой неприятен за него човек и т.н.

Ритуалите са друга основна характеристика. Човекът вярва, че трябва да направи нещо конкретно като да си кръстоса краката всеки път като седне или при влизане в стаята си, да се завърти 3 пъти или при поглеждане през прозореца, да хване ръцете си зад гърба си и подобни. Усещане е, че ако не изпълни ритуала, ще се случи нещо много лошо. Повечето хора с ОКР осъзнават, че това поведение няма смисъл, но въпреки това се чувстват безсилни и продължават да го правят.

Тук искам да добавя, че имах роднина с изключително силно ОКР до състояние на пълна инвалидност в обществото. Роднина, който не излизаше от вкъщи, имаше невъобразима тревожност и правеше ритуали с часове, всеки ден по цял ден. Казвам „имах“, защото след силна медикаментозна и психотерапевтична намеса (но 90% ефект от медикаментозната), този човек в момента няма нито един ритуал и води напълно нормален живот, по нищо неразличим от човек без този проблем.

Силно препоръчвам да се прочете книгата „Обсебен мозък“ на д-р Джефри Шуорц на издателство Изток-Запад. По-долу изреждам типични обсесии и компулсии от първа глава в книгата.

Обсесии

Обсесии с мръсотия и замърсяване

 • Неоснователни страхове от заразяване с ужасна болест.
 • Свръхангажираност с мръсотия; микроби (включително страх от разпространяването на микроби към околните); замърсители на околната среда, например домакинските почистващи препарати.
 • Чувство на отвращение от телесните отпадъци и секреции.
 • Обсесии със собственото тяло.
 • Анормални притеснения от лепкави вещества или утайки.

Натраплива потребност от ред или симетрия

 • Смазваща потребност от подреждане на вещи „просто така“.
 • Анормална загриженост за собствения спретнат външен вид или за подредеността на средата.

Обсесии с трупане или спестяване

 • Трупане на непотребни боклуци, например стари вестници или вещи, изровени от боклукчийските кофи.
 • Неспособност да се изхвърли нещо, защото „някой ден може да потрябва“, страх от загуба на нещо или изхвърлянето му погрешка.

Обсесии със сексуално съдържание

 • Сексуални мисли, които човекът смята за неуместни и неприемливи.

Повтарящи се ритуали

 • Повтаряне на рутинни дейности без логическа причина.
 • Повтаряне на въпроси отново и отново.
 • Препрочитане или пренаписване на думи или фрази.

Безсмислени съмнения

 • Неоснователни съмнения, че рутинна задача не е била свършена, например плащането на ипотеката или подписването на чек.

Религиозни обсесии (скрупульозност)

 • Притесняващи богохулни или светотатски мисли.
 • Прекомерни притеснения за нравствеността и доброто или злото.

Обсесии с агресивно съдържание

 • Страх, че е причинена ужасна трагедия, например фатален пожар.
 • Многократни натрапващи се образи на насилие.
 • Страх от отреагиране на мисъл за насилие, например промушване с нож или застрелване на някого.
 • Ирационален страх, че някой е бил наранен, например страх, че човекът е сгазил някого, докато е шофирал.

Суеверни страхове

 • Убеждението, че определени числа или цветове са „на късмет“ или „носят нещастие“.

Компулсии

Компулсивно миене и чистене

 • Прекомерно, ритуализирано миене на ръцете, къпане или миене на зъбите.
 • Непоклатимо убеждение, че домакински вещи, например чинии, са замърсени или не могат да бъдат достатъчно измити, за да са „истински чисти“.

Компулсии нещата да са „точно както трябва“

 • Потребността от симетрия и пълен ред в средата, например потребността от подреждане на консервите в килера в азбучен ред, от закачване на дрехите в гардероба в точно определен ред всеки ден или от носене на определени дрехи в дадени дни.
 • Потребността да се продължава с правенето на нещо, докато се направи „точно както трябва“.

Компулсии с трупане или събиране

 • Щателно инспектиране на боклука да не би да е изхвърлено нещо „ценно“.
 • Събиране на безполезни вещи.

Компулсии за проверяване

 • Многократно проверяване дали вратата е заключена или дали електрически уред е изключен.
 • Проверяване дали някой не е наранен, например обикаляне с колата отново и отново в квартала, за да се провери дали не е прегазен някой.
 • Многократно проверяване за грешки, например когато се прави балансът на чековата книжка.
 • Проверяване, свързано с телесни обсесии, например многократно проверяване за признаци на катастрофална болест.

Други компулсии

 • Дори най-рутинните действия се изпълняват патологично бавно.
 • Ритуали на премигване или взиране.
 • Искане на уверения отново и отново.
 • Поведения, базирани на суеверни убеждения, например фиксирани ритуали преди лягане, за да се „държи настрана“ злото, или потребността да не се стъпва върху фугите между плочките на тротоара.
 • Изпитване на ужас, ако не се изпълни някакъв произволен акт.
 • Смазваща потребност да се каже нещо на някого, да се пита или да се признае нещо.
 • Потребността многократно да се докосват, почукват или трият дадени вещи.
 • Компулсии за броене, например броене на крилата на прозорците или на билбордовете покрай магистралите.
 • Умствени ритуали, например многократно повтаряне наум на молитви с цел прогонване на някаква лоша мисъл.
 • Прекомерно правене на списъци.